Ubezpieczenie na życie

 
Główną funkcją ubezpieczenia na życie jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego najbliższym, w przypadku śmierci posiadacza polisy. Szeroka oferta wielu towarzystw ubezpieczeniowych pozwala wybrać odpowiednią ofertę dla każdego. 
Polisa na życie to:
  • Zabezpieczenie finansowe dla Twoich bliskich

  • Ochrona dla Ciebie na wypadek nieszczęśliwego wypadku, niezdolności do pracy albo poważnego zachorowania

  • Dodatkowy kapitał na emeryturę

  • Oszczędności na lepszy start Twoich dzieci w dorosłe życie

  • Zabezpieczenie kredytu hipotecznego